ביקור צוות עו”ס מבית החולים בני ציון בנוף ה”גפן” 21/5/2015

בתאריך 21/5/2015 ביקר צוות העו”סיות, בהנהלת כלנית – מנהלת השרות הסוציאלי מבית החולים בני ציון ,בנוף הגפן.

את הצוות קיבלו בלה – מנהלת הבית, אילנית האחות הראשית, צוות העו”סיות של הבית וצאלי – מנהל קישרי לקוחות.

הביקור כלל את המחלקות הסיעודיות, מח’ הפזיוטרפיה, מחלקת התעסוקה והיצירה ומחלקה סיעודית מורכבת.

בסיום הביקור נערך דו שיח בנושא שיתוף פעולה בין הצוותים.