הדרכת בטיחות בעבודה בנוף טבעון

על מנת לשפר את הבטיחות בעבודה בבתי האבות, עוברים עובדי הרשת הדרכות בנושא בסדנא ניידת אשר מבקרת בבתים.