הכנת אירוע לחג פורים של ילדי כתה ד’ עם קשישי הבית בנוף טבעון

במסגרת ההכנות לפורים, נערכה בתאריך 24/2/2015 פגישת הכנה בין התלמידים לבין הקשישים וצוות בית האבות לצורך חזרות לטובת הופעה משותפת.

המפגש המשותף יצר תקשורת מדהימה בין הקשישים לתלמידים שתבוא לידי ביטוי בהופעה משותפת בחג הפורים.